دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

مفهوم QoS در فنآوری VoIP

QoS یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در فنآوری VoIP است. این کمیت تضمین می کند که ترافیک بسته ای برای یک ارتباط صوتی یا در هر ارتباط رسانه ای به دلیل ازدحام دچار تاخیر نمی شود یا کیفیت خدمات ارائه شده افت نمی کند.

کیفیت سطح خدمات (QoS)

در واقع QoS نوعی مکانیزم اولویت بندی شده برای عبور packetهای اطلاعاتی است که بر اساس سرویس های شبکه دسته بندی می شوند و معمولا بر روی شبکه های WAN یا در جایی که داده های Voice یا Video وجود دارند، اجرا می شود.

به طور مثال در سرویس های VOIP یا Telephony یا Video Streaming که کیفیت و نظم بسته های اطلاعاتی از اهمیت بالایی برخوردار است از سیستمهای QOS استفاده می شود.

روش های گوناگونی برای پیاده سازی QoS وجود دارد. مثلا در یک روش می توان با تقسیم پهنای باند، تعیین کرد که چه ترافیکی به چند در صد ار پهنای باند اختصاص داده شود. به این دلیل این کار انجام می شود که ما در WAN با محدودیت پهنای باند مواجه هستیم.

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان