دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات تماس مسیریابی شده در DNS

یکی از محدودیت های Asterisk تعریف طرح شماره گیری است. هنگامی که از Wildcard هایی مانند NXX استفاده می شود، این طرح شماره گیری به طور منطقی می تواند انعطاف پذیر باشد.

برای یک طرح شماره گیری منعطف ممکن است بخواهید تماس ها را در جهت های مختلفی ارسال نمایید. به عنوان مثال برای استفاده از پروتکل STP در استریسک برای این که یک درگاه استریسک در هر NPA داشته باشید نیازمند ورود صدها ورودی مختلف در طرح شماره گیری هستید که بیشتر آن ها در هر درگاه مشابه است.

علاوه بر این اگر دروازه جدیدی را اضافه نمایید، می بایست پیکربندی و تنظیمات را بر روی سایر درگاه ها به روز رسانی نمایید که از نظر یک مدیر شبکه کاری دردسر ساز است.

خوشبختانه راهکاری برای این موضع وجود دارد که ENUM نامیده می شود. این راهکار بر مبنای DNS قرار دارد که استانداردی IETF است و مقایس پذیری بالایی دارد.

هر دروازه دارای انواع متعددی از رابط Zaptel برای برقراری تماس با PSTN است و در نتیجه دارای ورودی های خاص در فایل extentions.conf برای برقراری تماس است که د ذیل مشاهده می شود:

exten => _1514NXXXXXX,1,Dial(Zap/1/${EXTEN:1})

exten => _1514NXXXXXX,2,Congestion

on mtl-gateway and

exten => _1416NXXXXXX,1,Dial(Zap/1/${EXTEN:1})

exten => _1416NXXXXXX,2,Congestion

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان