دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

حداقل پهنای باند مورد نیاز برای ارائه خدمات VoIP

حداقل پهنای باند (BW) مورد نیاز برای ارائه خدمات VoIP، میزان پهنای باندی است که برای ارائه خدمات ویپ مورد نیاز است و این میزان به تعداد تماس هایی بستگی دارد که به صورت همزمان ایجاد می شود.

در جدول ذیل حداقل پهنای باند مورد نیاز برای ایجاد تعدادی تماس مبتنی بر خدمات VoIP ارائه شده است.

voip bandwidth

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان