دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

استاندارد CCXML چیست؟

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر کنترل تماس (CCXML) یک استاندارد XML است که برای ارئه پشتیبانی تلفنی مبتنی بر رخداد غیر همگام از VoiceXML طراحی شده است.

وضعیت فعیل آن توصیه پیشنهادی W3C است که در ۱۰ می سال ۲۰۱۱ تصویب شده است. در حالی که VoiceXML برای ارائه یک رابط کاربری صوتی بر یک مرورگر صوتی طراحی شده است.

CCXML برای اطلاع رسانی مرورگر صوتی طراحی شده است تا نحوه مدیریت کنترل تلفنی کانال صوتی را اطلاع رسانی نماید.

این دو برنامه کاربری XML به طور کلی مستقل از یکدیگر هستند و به صورت جدا از هم پیاده سازی می شوند هرچند که از نظر ذهنی این تصور وجود دارد که به صورت مشترک طراحی شده اند.

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان