دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

استاندارد ISUP چیست؟

استاندارد بخش کاربری شبکه دیجیتال خدمات یکپارچه شده (ISUP) بخشی از استاندارد SS7 است که در راه اندازی و خاتمه تماس های صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان