دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

پروتکل SIPP چیست؟

پروتکل SIPP

استاندارد SIPP (تست کننده پروتکل SIP) سنجشی برای عملکرد پروتکل SIP است. این استاندارد شامل برخی سناریو های کاربر- عامل SipStone پایه ای محدود است (UAC و UAS) که چندین تماس را از طریق روش های INVITE و BYE ایجاد و آزاد می کند.

پیکربندی استریسک برای سنجش SIP به شرح ذیل است:

  1. ابتدا context ای مشابه ذیل ایجاد نمایید:

context testing {

۱ => {

Answer();

  1. یک اکستنشن از نوع “friend” را برای IP آدرس تست باکس ایجاد نماید و ulaw را با alaw یا هر کدک دیگری جایگزین نمایید (در اینجا از و باکس استریسک استفاده شده است که می توانید دومی را انتخاب نمایید).

[asterisk02]

type=friend

context=testing

host=192.168.108.3

user=sipp

canreinvite=no

disallow=all

allow=ulaw

  1. از آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۸٫۳ دساور ذیل را اجرا نمایید:

sipp -sn uac 192.168.108.2 -s 1 -d 100000 -l 256

  1. این موضوع به این صورت قابل بیان است: از طریق ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۲٫۲، sip:1@192.168.108.2 (در کانتکست testing) شماره گیری نمایید که دارای توقف ۱۰۰۰۰۰ میلی ثانیه قبل از قطع تماس است و محدودیت تماس هزمان ۲۵۶ است.

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان