دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

VoiceXML چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

VoiceXML برای ایجاد برنامه های IVR در کاربری های PBX و سایر موارد به کار برده می شود. مطابق با توصیه W3C، VoiceXML برای ایجاد دیالوگ های صوتی طراحی شده است که مشخصه آن در زیر آمده است :

گفتار تجزیه شده،

صوت دیجیتالی شده،

بازشناسی گفتار،

ورودی شماره گیر DTMF،

ضبط ورودی صحبت شده و مکالمات ترکیبی

هدف اصلی VoiceXML

ارائه مزیت های توسعه تحت وب و محتوا به کابری های پاسخگویی صوتی تعاملی (IVR) است. به عنوان مثال نمونه ای از قالب VoiceXML در ذیل آورده شده است:

<?xml version=”1.0″?>

<vxml version = “2.0” xmlns=”http://www.w3.org/2001/vxml”>

<form>

<block>Hello world!</block>

</form>

</vxml>

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان