وبلاگ نوین‌ویپ

راه اندازی سرویس کال بک CallBack بین داخلی ها

چگونه می توانیم سرویس کال بک CallBack را بر روی استریسک (الستیکس) راه اندازی کنیم، البته این سرویس برای ارتباط بین داخلی ها است.

بعد از شماره گیری یک داخلی، اگر شماره مقصد اشغال باشد تماس گیرنده در صورت تمایل می تواند تماس را callback کند. یعنی به طور اتوماتیک بعد از آزاد شدن مقصد، تماس برقرار شود. به این ویژگی completion گفته می شود.

Call Completion که به طورکلی مخفف Call Completion Supplementary Services (CCSS) می باشد به عنوان یک قابیلیت جدید درasterisk 1.8 معرفی شده است ودر آخرین توزیع freepbx به عنوان یک optionدر تعریف داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

completion در بعضی از ipphoneمثل yealink به عنوان یک قابلیت و feature تعریف شده است و می توان آن را فعال کرد.

اما شما نیز می توانید با dialplan نویسی این قابلیت را فعال کنید.

1)در مسیر etc/asterisk/sip_custom.conf برای داخلی خود 2 خط زیر را اضافه می کنیم.

 

[100]

...

cc_agent_policy = generic

cc_monitor_policy = generic

[200]

...

cc_agent_policy = generic

cc_monitor_policy = generic

 

2) به طور مثال در context زیر در صورت اشغال بودن داخلی 100 یا 200 یا عدم پاسخگویی پس از 20 ثانیه تماس hangup می شود حال می توان برای در خواست فعال سازی سرویس completion از کد *30 استفاده کنیم.

[phones]

exten => 7101,1,Dial(SIP/100,20)

same =>n,Hangup()

exten => 7102,1,Dial(SIP/200,20)

same =>n,Hangup()

exten => *30,1,CallCompletionRequest()

same =>n,playback(callbackisactive )

same =>n,Hangup()

;

; Dial *31 to cancel a call completion request.

;

exten => *31,1,CallCompletionCancel()

same =>n,playback(callbackisdeactive )

same =>n,Hangup()

***

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره VoIP با بخش پشتیبانی نوین ویپ تماس بگیرید. 91029108-021

برچسب ویپ
بدون دیدگاه
مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان با واتس‌اپ