دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

مفهوم Jitter و بافرهای Jitter

تقدم و تاخر جایگزین مناسبی برای کلمه جیتر (Jitter) می‌باشد. منظور از تقدم و تاخر در ویپ در واقع ارسال بسته‌های صوتی به ترتیب ناصحیح آن به مقصد است، این موضوع باعث خواهد شد که کیفیت صوت به شدت افت کند.

بافرینگ جیتر (بافرهای Jitter) در واقع میان ابزاری است که بسته‌های ارسالی را براساس زمانی‌که بر روی هر بسته نشان شده است در یک صف منظم قرار می‌دهد.

مدت زمان انتقال بسته‌ها ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کنند. این تغییر در تاخیر به عنوان “jitter” یا “تغییر در تاخیر بسته” نامیده می‌شود.بنابراین سامانه تلفنی VoIP یا درگاه ویپ، بافر jitter را ترکیب می‌کند که سبب ایجاد تاخیری کوچک می‌شود که منجر به تاخیرات زمانی مناسب‌تری می‌گردد.

تقدم و تاخر در ویپ

منظور از تقدم و تاخر در ویپ در واقع ارسال بسته‌های صوتی به ترتیب ناصحیح به مقصد است. این موضوع باعث خواهد شد که کیفیت صوت به شدت افت کند. بافر جیتر در واقع میان ابزاری است که بسته‌های ارسالی را براساس زمانی که بر روی هر بسته نشان شده است، در یک صف منظم قرار می‌دهد.

پشتیبانی سیستم تلفنی استریسک از بافر Jitter

سیستم تلفنی استریسک از دو نوع بافرینگ ثابت و متغیر پشتیبانی می‌کند.

  1. پشتیبانی بر اساس یک زمان ثابت 
  2. پشتیبانی براساس منطق داخلی

بافرینگ متغیر در عملکرد دستگاه فکس،‌ مودم و پوز‌ها تاثیر منفی داشته و عملکرد آنها را مختل خواهد کرد، لذا در صورت استفاده از چنین دستگاه‌هایی قطعا این مورد باید در نظر گرفته شود.

در بحث بافرینگ متغیر، استریسک از داده‌های بدست آمده از پروتکول RTCP و سرویس NTP برای تشخیص زمان پکت استفاده می‌کند. این سرویس می‌تواند با استفاده از الگوریتم تشخیص جهش صوتی، فواصل بی‌صدا را تشخیص دهد و به افزایش کیفیت مکالمه کمک کند.

چرا باید از بافرینگ جیتر، کمک گرفت؟

در مواقعی که امکان از بین رفتن پکت یا جیتر در شبکه شما وجود داشته باشد، بهتر است این سرویس را فعال کنید.

در مواقعی که پکت مفقودی داشته باشید، این سیستم به جای پکت مفقودی یک پکت خالی دیگری را تزریق کرده و به سمت هسته‌ی استریسک ارسال می‌کند. سیستم استریسک در این مرحله سعی در پنهان سازی یا اصلاح پکت مفقودی، خواهد کرد.

تنظیم بافر

باید توجه داشته باشید که فعالسازی بافرینگ جیتر می‌تواند تاثیر عکسی در عملکرد صوتی شما به علت تاخیری که در ارسال پکت ها دارد داشته باشد، لذا تنظیم صحیح مقدار جیتر از موارد مهم استفاده از جیتر خواهد بود.

مقدار بافر

مقدار بافر بستگی به شرایط شبکه و مقدار پکت‌های مجازی است که می‌تواند در شبکه مفقود گردد. مقدار زیاد بافرینگ در جیتر، باعث افزایش تاخیر و کاهش از دست رفتن پکت‌ها خواهد شد.

هرچند طبق استاندارد Tia 116a امروزه مقدار مجاز پکت‌های مفقودی می‌بایست کمتر از یک درصد باشد، اما هرچه مقدار بافرینگ در شبکه ما کمتر از ۲۵۰ میلی ثانیه و نزدیک به عدد ۱۷۸ میلی ثانیه باشد، صدای قابل قبول تری را دریافت خواهیم کرد.

مقدار جیتر موجود در شبکه در صورتی که بیشتر از ۴۰۰ میلی ثانیه باشد، مکالمه به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و می بایست بستر شبکه اصلاح گردد. البته لازم به ذکر است در صورت فعال بودن بافرینگ متغیر، در صورتی که مقدار جیتر بیشتر از ۲۵۰ میلی ثانیه شود به صورت اتوماتیک پکت‌ها را حذف خواهد کرد تا این مقدار همچنان کمتر از ۲۵۰ میلی ثانیه باقی بماند و با در نظر گفتن این موضوع که بافرینگ سیستم استریسک نهایتا اجازه حذف پکت تا ۵٪ کل پکت‌ها را خواهد داد.

بنابراین در صورتی که شبکه همواره در این حد از جیتر را داشته باشد، سیستم استریسک دیگر قادر به تصحیح پکت‌ها را نخواهد داشت. با این حال حتی در شبکه‌های استاندارد نیز توصیه می‌شود به مقدار کمی بافرینگ را در سیستم تلفنی فعال کنید.

فهرست مندرجات

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان با واتس‌اپ