دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

استاندارد ISUP چیست؟

ISUP بخش کاربری شبکه دیجیتال خدمات یکپارچه شده (ISUP) بخشی از استاندارد SS7 است که در راه اندازی و خاتمه تماس های صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاندارد ISUP

استاندارد ISUP، بخشی از خدمات کاربر دیجیتال شبکه دیجیتال (ISUP) است که برای برقراری اتصالات سیمی، استفاده می‌شود. این اتصالات شامل پیام‌های مرتبط با اتصال و قطع تماس‌ها است.

ISUP پروتکل مورد استفاده برای پشتیبانی از سیگنالینگ لازم برای ارائه خدمات صوتی و غیرصوتی در ارتباطات تلفنی است.

ISUP یک برنامه افزودنی برای استاندارد SS7 است که به عنوان پروتکل رابط برای صدا و داده‌های داخل و برای فشار به شبکه عمومی سوئیچ شده (PSTN) استفاده می شود

مزایای ISUP

مزایای بی‌شماری برای استفاده از ISUP برای پردازش تماس، توابع نگهداری و مدیریت عملکرد وجود دارد. این مزایا شامل موارد زیر است:

  • تنظیم تماس سریعتر
  • حفاظت از منابع شبکه
  • پشتیبانی و توسعه امور مشتریان 
  • ارائه روش‌های مدیریت اتوماتیک ترانک

فهرست مندرجات

مشاوره تلفنی رایگان
مشاوره رایگان با واتس‌اپ