دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

استانداردها

استاندارد BRI چیست؟

یکی از روش های دسترسی در استاندارد ISDN است و معمولا در کاربرد های خانگی و ادارات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. این استاندارد از دو کانال دیجیتال ۶۴Kbps و یک کانال دیجیتال سیگنال دهی و کنترل ۱۶ Kbps تشکیل شده است که اغلب...

آشنایی با شبکه دیجیتالی خدمات یکپارچه (ISDN)

ISDN مخفف عبارت شبکه دیجیتالی خدمات یکپارچه شده است که از مجموعه ای از استاندارد های ارتباطی برای ارسال دیجیتالی داده، صوت، تصویر یا سایر خدمات مرتبط با شبکه علاوه بر برد های مداری شبکه تلفنی سوییچ شده است. استاندارد ISDN توسط CCITT در سال...

استاندارد SS7 چیست؟

سامانه سیگنال دهی شماره ۷ (SS7) یک استاندارد مخابراتی بین المللی است که نحوه تبادل اطلاعات شبکه PSTN را به روی یک شبکه دیجیتالی تعریف می کند. نود ها در شکبه SS7 “نقاط سیگنال دهی” نامیده می شوند. استاندارد SS7 مجموعه ای از کانال های...

استاندارد ISUP چیست؟

استاندارد بخش کاربری شبکه دیجیتال خدمات یکپارچه شده (ISUP) بخشی از استاندارد SS7 است که در راه اندازی و خاتمه تماس های صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد PRI چیست؟

ارتباطات بر مبنای استاندارد ISDN به دو شکل ارائه می شوند که عبارتد از استاندارد های PRI و BRI. استاندارد رابط نرخ اصلی (PRI) در ارتباطات دفاتر و ادارات مورد استفاده قرار می گیرد. این استاندارد بر مبنای یک T1 در آمریکا و یک خط...

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان