دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

مفهوم Jitter و بافرهای Jitter

مدت زمان انتقال بسته ها ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کنند. این تغییر در تاخیر به عنوان “jitter” یا “تغییر در تاخیر بسته” نامیده می شود.

یا سامانه تلفنی VoIP یا درگاه ویپ بافر jitter را ترکیب می کند که سبب ایجاد تاخیری کوچک می شود که منجر به تاخیرات زمانی مناسب تری می گردد.

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان