دانش‌نامه ویپ

اطلاعات کامل ویپ به فارسی

آشنایی با تلفن مبتنی بر IP

تلفن مبتنی بر IP یا IP Phone، آدرس یا یک تلفن مبتنی بر ویپ از فنآوری های صوت بر بستر IP برای ایجاد و ارسال تماس های تلفنی بر بستر شکبه های IP مانند اینترنت به جای استفاده از شبکه های تلفنی PSTN سنتی استفاده می کند.

خدمات تلفنی مبتنی بر IP از پروتکل های کنترل مانند SIP، SSCP و سایر پروتکل های خاص استفاده می کند.

فهرست مندرجات

پشتیبانی تلفنی رایگان